CDSM CDSM Designer Návod k použití Návody pro fotoknihy Centrování objektů na deskách

Centrování objektů na deskách


Chcete mít na deskách text a fotografie vycentrovány? Ne vždy se to podaří a to díky technologickému prostrou. S následujícím návodem ale docílíte správného výsledku.


Pro vycentrování objektu na prostředek desek je potřeba počítat s technologickým prostorem, který se při zpracování objednávky ořezává. Proto je potřeba centrovat ve vnitřním obdélníku, ohraničeném čárkovanou čarou. Automatická funkce na to neexistuje. Existují 2 způsoby, jak toho docílit:

Nepoužívejte pro vycentrování funkci dostupnou v kontextové nabídce (Kliknutím pravou myší). Toto vycentrování provede umístění na střed od okrajů a ignoruje technologický prostor.

Varianta s pravítkem

V této variantě využijte klasické pravítko, které přiložíte k monitoru a nastavíte stejné okraje od technologického prostoru a hřbetu knížky. Může to vypadat archaicky nebo neodborně, ale je to nejjednodušší způsob, jak vycentrování docílit.

Náhled vycentrování

 1. Přesuňte na desky fotografii nebo text, který chcete mít vycentrovaný. Umístěte jej do prostoru mezi hřbetem a technologickým prostorem
 2. Uchopte pravítko a na monitoru si změřte vzdálenost mezi hřbetem a technologickým prostorem. Nazývejme ji vzdáleností: A
 3. . Tuto hodnotu si poznamentejte
 4. Dále změřte šířku fotografie B. I tuto hodnotu si poznamenejte
 5. V našem případě je hodnota A = 144 mm, hodnota B = 50 mm
 6. Nyní potřebujeme zjisit, jak velký má být prostor po stranách - hodnota C. To vypočítáme následovně:

  (A - B)/2 = C

 7. V našem případě je výsledek 47 mm (144 - 50)/2 = 47. Toto je mezera na každé straně obrázku (od hřbetu i od technologického prostoru)
 8. Opět přiložíme pravítko tak, aby 0 na pravítku odpovídala pravé lince hřbetu a posuneme obrázek tak, aby byl 47 mm od hřbetu. Viz následující obrázek

Vycentrovaný obrázek

Pomocí obrázků

U této metody využijete dalšího obrázku coby šablony pro umístění na stránce.

Umístění obrázků

 1. Na desky si umístěte obrázek, který chcete vycentrovat.
 2. Dále vložte na stránku další obrázek, 2x, je jedno jaký, nakonec je smažete.
 3. Pomocným obrázkům nastavte stejnou šířku. Klikněte pravou myší na obrázek, zvolte Vlastnosti a do políčka Šířka zadejte hodnotu. Např. 8 cm.
 4. Totéž zopakujte u druhého pomocného obrázku.
 5. Nyní tyto pomocné obrázky umístěte přesně k pravé lince hřbetu a technologickému prostoru.

  Zarovníní pomocných obrázků

 6. Zkontrolujte si, zda hlavní obrázek, který má být vycentrován, je umístěn mezi pomocnými obrázky.
 7. Nyní na klávesnici stiskněte a držte klávesu Ctrl a postupně myší klikněte na všechny tři obrázky tak, aby byly vybrané.

  Výběr orázků

 8. Pravou myší klikněte na jeden z obrázků (Ctrl můžete pustit) a vyberte Mezery - > Vytvoř vodorovně stejně.

  Srovnání mezer

 9. Nyní jsou obrázky vzájemně vycentrované. Pomocné obrázky můžete smazat.

  A je vycentrováno