CDSM Velkoformátový tisk Tisk projektové dokumentace

Tisk projektové dokumentace


Kalkulátor produktů
ON-LINE kalkulátor produktů

Nechejte si spočítat náklady na tisk různých produktů pro Vás či Vaši firmu. Nabídku Vám nezávazně spočítáme.

Ušetřete Váš čas a peníze. Využijte výhod on-line tisku Vašich projektů, velkoformátových výkresů, technické dokumentace a projektové dokumentace, rysů a dalších velkoformátových dokumentů.

Jak ušetřit čas a peníze

Uvědomujeme si, že náklady na tisk kompletních projektových dokumentací a velkoformátových výkresů jsou značně vysoké a často činí nemalou část ceny z celého projektu. Nabízíme tedy několik tipů a doporučení, jak připravit Vaše projekty před odesláním k tisku.

Formát výkresu

Standardní šíře rolí, na které tiskneme technické výkresy. Přesné šíře rolí jsou tedy následující: 297 mm, 420 mm, 594 mm a 841 mm. Pokud tedy bude jedna strana Vašeho výkresu rovna některému z rozměrů, není potřeba následně provádět ořez na přesný formát. Naši zákazníci, kteří na tento způsob přešli, nalezli i výhody při zpětné reakci od investorů. Ti mají pak rychlejší a levnější kopírování.

Jestliže se rozměr výkresu nerovná žádnému z uvedených rozměrů, je nutné výkres oříznout na požadovaný formát.

Zároveň mějte na paměti, že tiskárny mají zhruba 5 mm netisknutelný okraj. Je proto nutné s tímto údajem počítat při usazování rámečku a razítka.

Formát souboru

Pro přenos a následné zpracování Vašich souborů důrazně doporučujeme používat formát *.PDF. Tento formát má oproti formátům (DWG, DXF, DWF, DGN) několik výhod.

  1. rozložení výkresů zůstává shodné s projektem
  2. zůstávají shodné tloušťky čar, barvy, měřítko, velikost
  3. zůstávají zachovány řezy písem

Pokud jsou výkresy dodávány v původním formátu, před tiskem musíme export do PDF provést. Důvodem je ta zkušenost, že soubor DWG není dodán s přiloženým stylem včas, který je nahrazen implicitním, chybí barevná informace, je nutno zjišťovat měřítko a dochází k různým diferencím. Výsledek poté není dokonalý a neshoduje se s představou zadavatele práce.

Za tisk výkresů z těchto formátů (DWG, DXF, DWF, DGN) je účtován manipulační poplatek 50 Kč. Pokud by bylo výkresů, respektive souborů k převodu více jak 10 kusů, pak účtujeme práci hodinově (700 Kč / hod.). Obvykle se pak převod jednoho souboru pohybuje okolo 2–5 minut (jeden výkres).

Názvy souborů

Pro rychlejší zpracování Vaší zakázky k tisku Vás žádáme, abyste do názvů souborů uváděli následující informace:

  • rozměr výkresu (A1, A2, 297x1050, …)
  • číslo výkresu (pořadí, jak má být složeno ve složce, většinou označení výkresu např. E.4)
  • název výkresu (např. celková situace)
  • barevnost (cb - černobíle, bar - barevně)
  • počet kopií

Výsledný název souboru pak může vypadat např. takto: A1-E.4-celkova-situace-cb-3x.pdf

Může se to zdát složité a zbytečné, ale rozhodně se tohoto doporučení nemusíte držet, ale při zpracovávání Vašich projektů toto pojmenování uspoří opravdu značné množství času a Váš projekt pak stihneme zpracovat o poznání rychleji.

Zpracování projektů

Tisk projektů

Tisk projektů provádíme na strojích Canon W8400 (barevně) a Xerox 6204 (černobíle). U barevného tisku používáme technologii, která je odolná vodě. Znamená to výhodu použití například na stavbách, za deště, pádu výkresu do kaluže atp.

Skládání

Naši operátoři skládají výkresy vždy po 210 mm na první sklad (šířka A4). Proto doporučujeme, aby rozměr, přes který se skládá, byl dělitelný 210 mm. Například u výkresu o formátu 297 x 1080 by byl zůstatek 30 mm, a tak doporučujeme opravdu pečlivě volit základní formát výkresu.

Vzhledem k tomu, že sklad provádíme na stroji, nemusíte uvádět značky pro skládání výkresu. Nicméně značky jsou vhodné uvádět pro případ, že budete vytištěný výkres kopírovat v jiném planografickém studiu.

Kompletování

Při zadání kompletního projektu Vám celé dílo zkompletujeme do desek. Obvykle se kompletují výkresy do papírových map, které jsou rozdělené podle zaměření (Například: elektroinstalace, rozvody vody, plynu atp.) Tyto desky se pak dávají do spisových desek s tkaničkami.

Jak papírové mapy, tak i desky je vhodné opatřit popiskem jak z titulní strany, tak z vnitřní strany, kde se uvádí seznam výkresů, technických zpráv a dalších příloh.

Tyto popisky tiskneme po zkušenostech na samolepicí papír, což působí reprezentativněji, než pokud je popisek nalepen pomocí lepidla. Popisek je nutné oříznou vzhledem k umístění tkanic na deskách. Doporučujeme proto použít například naše šablony s ořezovými značkami.

Ceník tisku projektové dokumentace

Druh papíru Barevné kopírování Černobílé kopírování Cena obsahuje
80g BO - obyčejný papír 11,50 6,50 Tisk, složení, ořez

Cena je za rozměr strany A4 při tisku pouze čárové grafiky. Nevztahuje se na plno-barevné plochy, např. fotografie.