CDSM CDSM Designer Návod k použití Návody pro fotokalendáře Technologický prostor u fotokalendářů

Technologický prostor u fotokalendářů


U některých stolních a většiny nástěnných fotokalendářů je v šabloně definován tzv. technologický prostor. Jak se s ním pracuje?


Techologický prostor vyznačuje mez na okrajích kalendářů, která bude fyzicky z kalendáře oříznuta. V odborné terminologii se tomuto značení říká ořezové značky a tyto značky definují finální a přesné rozměry kalendáře. Všechny objekty, fotografie, texty - zkrátka vše, co je umístěno za tímto prostorem, bude odstraněno.

Nástěnné fotokalendáře

U nástěnných kalendářů, které jsou z veliké většiny tištěné bez okrajů, je velice důležité dávat pozor na umístění motivu poblíž okrajů, aby část motivů nezasahovala za technologický prostor.

Technologický prostor

Technologický prostor je od okraje stránky vzdálen cca 3 mm. Ořez probíhá s tolerancí 1 - 2 mm. Dejte tedy pozor na blízkost objektu ke kraji kalendáře.

Zvýšenou pozornost věnujte horní části nástěnných kalendářů. V této části je umístěna vazba kalendáře, která zabírá od okraje min. 8 - 10 mm. Častým problémem jsou vršky hlav, které jsou následně proděravěny a kalendář pak nepůsobí pěkně. - Viz následující obrázek.

Špatné umístění fotografie

Stolní fotokalendáře

U většiny stolních kalenářů technologický prostor není nutno respektovat, protože fotografie nezasahují do okrajů či do vazby. Nicméně několik takových kalendářů máme v nabídce.

Pravidla pro práci s technologickým prostorem jsou shodná jako u nástěnných kalendářů. Pamatujte na umístění hlavních prvků poblíž této hranice a také na kalendáře s fotografií do horního okraje - vazby. (SKN-05, SKN-08, SKN-18, SKN-19, SKN-20). Obzvláště u SKN-20 mějte na paměti překryv fotografie z pravé strany.

Technologický prostor

Opět dávejte pozor na prostor v horní části kalendáře, kde je nutné míti vazbu.

Technologický prostor