CDSM Časté dotazy Rozměry a formáty papíru

Rozměry a formáty papíru


Jaké jsou vlastně formáty a rozměry papíru? Kolik A4 se vejde na arch A1?

Standard ISO 216

V České republice je nejběžnějším standardem použitých formátů standard označený jako mezinárodní standard ISO 216. Konkrétně pak norma ČSN EN ISO 216. Standard definuje tři řady formátů: A, B, C, přičemž A je základní řadou, B je rozšiřující a C je určená pro obálky.

Řada A

Formáty papíru

Obrázek vydá za tisíc slov. Papír má velikosti stran v poměru (1:4,142), což je 1:√2. Rozměry všech papírů se odvíjejí od formátu A0, který má přesnou plochu 1m2. Další rozměry pak jsou vždy polovinou vyšší hodnoty – viz. obrázek.

Tabulka rozměrů

Tabulka udává rozměry v milimetrech kompletní řady A.

Formát Rozměr Formát Rozměr
A0 841 x 1 189 A5 148 x 210
A1 594 x 841 A6 105 x 148
A2 420 x 594 A7 74 x 105
A3 297 x 420 A8 52 x 74
A4 210 x 297 A9 37 x 52

Rozšiřující řada B

Formáty papíru

Poměr stran u rozšířené řady B je dán geometrickým průměrem rozměrů stejného a nejbližšího většího formátu řady A.

Tabulka rozměrů

Tabulka udává rozměry v milimetrech kompletní řady V.

Formát Rozměr Formát Rozměr
B0 1 000 x 1414 B5 176 x 250
B1 707 x 1000 B6 125 x 176
B2 500 x 707 B7 88 x 125
B3 353 x 500 B8 62 x 88
B4 250 x 353 B9 44 x62

Další formáty a rozměry

Norma ISO 217:1995 specifikuje další formáty řady RA a SRA. Tyto formáty se používají relativně často, a to v případech, kdy je potřeba mít výsledný fotmát s tiskem až do okraje. Formáty RA a SRA pak umožňují použití tzv. spadávky a výsledkem je čistý rozměr.

Formát Rozměr Formát Rozměr
RA0 860 x 1200 SRA0 900 x 1280
RA1 610 x 860 SRA1 640 x 900
RA2 430 x 610 SRA2 450 x 640
RA3 305 x 430 SRA3 320 x 450
RA4 215 x 305 SRA4 225 x 320